Vi kan ta i mot catering bestillinger på følgene måte

Telefon - Mail -  Nettbutikk

Demo av hvordan nettbutikken fungerer ser du her

Ved bestilling skriv inn "+47" før du oppgir ditt tlf nummer 

AV MARTIN TÆRUD FOR HAAKON TÆRUD A/S 2021